In động vật

Họa tiết động vật cho Đồ bơi & Đồ đi biển

Thành thật mà nói, đồ bơi in hình động vật không bao giờ là xu hướng, nhưng bằng cách nào đó, nó đã khẳng định được vị trí xứng đáng như một kiểu in hình cổ điển để đầu tư.Sự kết hợp của hai điều đó dẫn đến một bộ đồ bơi trông không bao giờ lỗi thời.