câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Những loại vải chúng tôi làm?

Chất liệu vải của chúng tôi có chứa nylon, polyester, spandex, PBT và lycra.

Đội ngũ sản xuất của chúng tôi có thể đan, nhuộm và in (ướt/in màn hình & in mực và in chuyển).

Giao hàng lấy mẫu & số lượng lớn là gì?

L/D:5-7 ngày

S/O kỹ thuật số:5-10 ngày

S/O màn hình:10-15 ngày

Lấy mẫu rắn:5-7 ngày

giao hàng số lượng lớn:2-3 tuần dựa trên s/o&l/d được phê duyệt

Điều gì về vấn đề thử nghiệm?

Chúng tôi có phòng thử nghiệm riêng trong hội thảo của chúng tôi.Chúng tôi sẽ cung cấp báo cáo thử nghiệm intertel cho người mua ở giai đoạn phát triển.

Đối với số lượng lớn, chúng tôi sẽ thực hiện thử nghiệm chính thức trong phòng thử nghiệm của bên thứ 3 (ITS hoặc BV).