Tham quan nhà máy

phòng thí nghiệm1

Phòng thí nghiệm

phòng thí nghiệm2

Phòng thí nghiệm

MÁY-MÀN HÌNH PHẲNG-2

Máy in màn hình phẳng

MÁY-MÀN HÌNH PHẲNG-3

Máy in màn hình phẳng

LIÊN TỤC-MÁY GIẶT

Máy in màn hình phẳng

MÁY-MÀN HÌNH PHẲNG-1

Máy giặt liên tục

HỆ THỐNG TRỘN MÀU TỰ ĐỘNG

Hệ thống pha màu tự động

ROTARY-IN-MÁY

Máy in quay

thẻ màu

Thẻ màu